Bore Da


Bore Da
A syt ydach chi
Eich byd bach chi
Yw ein byd bach ni

Bore da
I bob un i gyd
I bob dyn
O pob byd
Bore hapus a bore clyd

A bore da
A bore llawn
Mae yna gymaint i ni wneud
Rhwng rwan a prunhawn

A bore da
Gwnewch chi yn well
Eich diwrnod chi
Yw ein diwrnod ni
A nid yw y dyfodol mor bell

A bore da
Pob codiad ffydd
I chi yn godiad calon
Mewn popeth y bydd

Oddiallan i cyfnas mae'r dydd y dechra
Ty draw i'r drws mae'r bywyd yn disgwyl
I ni gael dweud
I ni gael dweud
Ty cefn i pob symudiad
Mae cariad yn gwneud

Pob hwyl am y dydd
Pob lwc hydynod pob ffydd
Beth bynag sydd rhaid
I gadw ein gwraidd
I dyfu yn deg
Tuagat pob cam sydd

Allan i'r byd mawr
Gyda calon lan
A meddwl clir
Sefaf yn gru yn fy myd bach sy
Yn sefull o dana't
Yn solat
Yn wir

 

Text Copyright 2005 © <Author>Kings</Author> | All Rights Reserved

WebMaster | E-mail | Legal | Credits