Mynydd Mwyn


Ysbryd y mynydd
Adenydd fy mam
Fy nghariad am y gweld
Fy nghariad am y gwneud
Fy nghariad am y cartre
Mae cariad wedi gweu

O'r ddeuar daeth dy fywyd
I'r ddeuar eith yn ol
Tra fod dy fywyd yn bod
Rho dy fywyd i'r bywyd
A ni bydd neb yn ffol
Ni fydd, ni fydd neb yn ffol

O'r mynydd yma
Mae o'n dangos beth yw byw
O'r mynydd yma
Mae o'n dangos beth yw Dyw

O ysbryd glan
Rwyn chwilio am dy gan
Yn y gwynt
Ar draws y tir
Ar hyd lonydd fy nhadau
Rwyn ei deimlo
O mor glir

With gerdded dros y mynydd
Fy fon yn fy llaw
Rwyn dweud wrth yr adar llon
Yn yr ysbryd fe ddaw
Ac mae'r gwynt yn codi
Ac mae'r coed yn troi
Yn fy lle mae'r teimlad yn rhoi
Y mae yma i rhiwin cael gwneud
Y mae yma i bob un cael dweud
Y mae yma
I bawb, i bawb
Cael hedfan y mynydd ar adenydd y nen

 

Text Copyright 2005 © <Author>Kings</Author> | All Rights Reserved

WebMaster | E-mail | Legal | Credits